Risipiri împreunate

Risipiri împreunate
Gheorghe Bănică
Număr pagini: 356
ISBN: 978-606-615-733-9
Anul apariției: 2014
Disponibilitate: În stoc
15,00 Lei Fără TVA: 14,29 Lei
Cant: Adaugă în coş

Cea mai recentă apariţie editorială a neobositului scriitor caracalean Gheorghe Bănică, o carte ce are un titlu cu iz de metaforă şi rezonanţă oximoronică, ne propune un periplu inedit prin istorie, ştiinţă şi cultură, întâlnirea cu tradiţii militare, evenimente laice sau religioase, cu oameni şi fapte pe care autorul le-a cunoscut şi trăit direct sau numai din surse livreşti.

Veritabil spirit renascentist, neliniştit şi pătrunzător, scriitorul Gheorghe Bănică structurează prin cuvinte şi imagini o lume a ideilor în care avem de-a face cu reflectarea realului în imaginar şi, după caz, a imaginarului în real, într-o paradigmă ce evidenţiază inspiraţia, erudiţia, talentul şi neastâmpărul metafizic propriu unui spirit pătrunzător şi decis a descifra, la răscrucea cuvintelor, misterele şi valorile unei lumi în continuă mişcare, să surprindă într-o sinteză revelatoare resorturile universului existenţial, să pună întrebări, să caute răspunsuri şi să tragă concluzii. Este un demers laborios şi insolit pe care îl face fără să piardă din vedere dimensiunea spirituală, emoţională şi estetică a vieţii, zona de sensibilitate, frumuseţe şi moralitate a sufletului omenesc, elemente pe care le transfigurează în tot atâtea evenimente memorabile, prin harul şi sârgul unui condeier autentic, împătimit de mirajul cuvântului scris.

Primele două capitole ale cărţii de faţă confirmă propensiunea autorului pentru genul epic, în speţă pentru proza scurtă. Titlurile acestor capitole sunt grupate după un criteriu ce sugerează, dincolo de o anume trimitere la cronologie, înclinaţia scriitorului către simetrie şi echilibru, o viziune în care începutul şi sfârşitul sunt prezentate ca elemente complementare, trăiri integratoare şi părţi componente ale unui univers existenţial istoriceşte determinat: Capitolul I- „Primele”, Capitolul II-„Ultimele”.

Fiecare dintre povestirile acestor capitole configurează o posibilă poveste de viaţă, emoţionantă şi deosebită, o existenţă marcată mai degrabă de melancolie, deznădejde, aşteptare frustrată şi tragism. Atmosfera este în general apăsătoare şi tristă, trecerea ineluctabilă a timpului şi întâmplările neaşteptate şi nefaste fiind indicii la care majoritatea personajelor se raportează din perspectiva unui destin imprevizibil, de rău augur. Nota de melancolism a povestirilor e de natură să îndrume la meditaţie şi reflecţie, la impresionarea cititorului prin încărcătura afectivă pe care o transmite, dar şi să-l înalţe emoţional prin trimiterile în arealul de nobleţe al unor trăiri sentimentale cum sunt iubirea faţă de semeni, ideea de sacrificiu pentru binele altcuiva, ataşamentul pentru statornicia şi rânduiala unor relaţii interumane, rostuite de timp şi cutume, dar şi de subliniere a efemerităţii şi uneori a solitudinii fiinţei umane în faţa hazardului, a destinului potrivnic.

Un moment insolit în cadrul acestui capitol îl reprezintă prezenţa povestirii „Valiza veche de biban”, povestire inspirată de experienţa cazonă, şi care prin tonul jovial, jocurile de cuvinte şi atmosfera de nuanţă ludică creează efecte comice savuroase, acestea scoţând în evidenţă simţul şi fineţea umorului unui scriitor, altfel de maximă sobrietate.

Cel de-al treilea capitol al cărţii, intitulat „Altele”, este o adevărată cronică a unor evenimente şi personalităţi ce definesc un „hotar de suflet” graţie „cuvântului care zideşte” prin referire la oamenii, faptele şi întâmplările ce definesc o zonă de hartă geografică şi emoţională, aceea a Caracalului şi Romanaţiului. Sunt referiri ce ţin de domeniul plin de miracole al culturii, ştiinţei şi artei, ale spiritului uman în general. Capitolul în sine este o răscolire prin arhiva sentimentală a autorului, o trimitere în contemporaneitate, dar şi un arc peste timp, la capătul căruia cititorii vor realiza „o călătorie prin istoria, cultura şi viaţa unor oameni ai locului sau nu, dar care au ştiut că trec prin viaţă cu un anumit scop”, „un ocean de trăiri şi amintiri”, cu oameni care îşi pun „sufletul în palmele celor care ascultă cu inima deschisă”, un loc „al faptelor care zidesc, al aspiraţiilor spre lumină şi al amintirilor despre sărbătorile spiritului” („A fost, este şi va fi... CARACAL”).

Următoarele două capitole ale cărţii (IV-„Editoriale” şi V-„Postări în mediul virtual”) cuprind eseuri şi articole ale autorului ce evidenţiază preocuparea pentru evocarea unor personalităţi şi evenimente remaracabile, dar şi frământările unui analist, polemic şi pamfletar, ancorat în harţa istoriei cu timpul, multe dintre pasajele textelor fiind veritabile confesiuni sau invocaţii lirice pline de patetism, prin care se adresează Divinităţii: „Rogu-te Doamne, să mângâi inimile noastre, să sporeşti credinţa, nădejdea şi dragostea noastră, să înmulţeşti curajul nostru, să alungi frica din noi şi să picuri în sufletele noastre mai multă lumină, mai multă bucurie, dragoste, înţelepciune, bucurie de viaţă şi dor de Tine, milă faţă de oameni şi grijă pentru mântuire” („Rugă pentru sănătate”).

Ultimul capitol (VI-„Filatelice”), cel mai consistent, de alftel, confirmă preocupările şi cunoaşterea scriitorului într-un domeniu aparte, elitist şi exclusivist, un domeniu ce aparţine colecţionarilor, iniţiaţilor în tainele unei lumi fascinante în care poţi pătrunde şi rămâne doar dacă ai pasiune şi răbdare, intuiţie şi tenacitate, dorinţă de cunoaştere şi afirmare, „filatelia fiind un adevărat vehicul al răspândirii actului de cultură”, după cum mărturiseşte autorul cărţii.

Cunoscător avizat al domeniului, domnul Gheorghe Bănică reuşeşte să-l abordeze şi să-l prezinte astfel încât acesta să devină accesibil şi interesant şi pentru profani, pentru publicul larg, graţie expunerii extrem de riguroase şi documentate, explicaţiilor interesante, inspirat aşezate în text. Explorator rafinat al tainelor şi bucuriilor filatelistului autentic, autorul reuşeşte, dincolo de aspectele tehnice şi tematice ale prezentării, să valorizeze cu lejeritate şi meşteşug oportunităţile oferite de evocarea diferitelor evenimente filatelice pentru a transforma relatarea acestora în tot atâtea expozeuri ce-l informează pe cititor în legătură cu semnificaţia, istoricul şi conexiunile interdisciplinare pe care le suscită respectivul eveniment. Sunt abordări pertinente şi punctuale, însoţite de divagări minuţioase şi agreabile, ce probează, dincolo de bucuria frazării, acribia şi rigoarea documentării, dar şi dimensiunea spirituală, erudiţia unui scriitor atent la detalii şi semnificaţii, cu un spirit de obervaţie ascuţit şi care poate aborda cu uşurinţă varii domenii ale istoriei, ştiinţei şi culturii, ale lumii şi vieţii, în general.

Registrul lingvistic la care apelează autorul, stăpânit de grija expresă ce o are pentru acurateţea şi proprietatea termenilor, este mai degrabă colocvial, acesta reuşind, graţie limbajului adecvat, concentrat pe idee, să suscite şi să menţină interesul cititorului.

Momentele, monumentele, evenimentele şi personalităţile emblematice evocate în acest capitol, dincolo de semnificaţia şi valoarea pe care o au în planul filatelic, sunt prezentate cu rigoare şi har proprii unui autor dedicat, constituind veritabile tablouri esenţializate, prezentări concise, dar consistente şi atractive ale unor fapte şi întâmplări memorabile din istoria, ştiinţa şi cultura naţională şi universală, realizate într-o manieră ce incită la o lectură agreabilă şi utilă.

Inserarea între componentele capitolului a unor pagini ce cuprind cugetări şi adaptări aforistice cu substrat filatelic, nu face decât să sporească interesul pentru lectură şi evidenţiază apetenţa autorului pentru dimensiunea paremiologică a comunicării, pentru formulările ce fac trimitere la inteligenţă, ironie şi umor de bună calitate.

Prof. IONESCU PIMEN

Nu sunt opinii despre acest produs.

Spune-ţi opinia

Numele tău:


Opinia ta:Notă: Codul HTML este citit ca şi text!

Nota: Rea           Bună

Introduceţi codul din imagine:Loading...